Logo

LİDAR ile Veri Üretimi

EMİ Grup hava aracına monte edilmiş hava lidar sistemi ile havadan üç boyutlu veri toplama hizmet vermektedir. Saniyede 380.000 nokta göndererek arazinin detaylı 3 boyutlu verisi elde edilebilmektedir. Lazer noktaları yoğun bitki örtüsü arasından zemine ulaşabildiğinden detaylı orman altı topografyası elde edilebilmektedir. LiDAR sistemi ile entegre çalışan 100 mega piksel çözünürlüğe sahip metrik hava kamerası sayesinde de yüksek çözünürlüklü ortofotolar ve sayısal halihazır haritalar üretilmektedir.

Hava Lidar sistem ile:

– Temel harita üretimi, sayısal arazi modeli, ortorektifikasyon, kritik arazi arızaları ile destekli olarak eş yükseklik eğrisi üretimi.p

– Sel baskınlarının haritalanması, hidrolojik modelleme.

– Doğal kaynak yönetimi, ağaç yükseklikleri, kereste hacmi, maden sahalarında hacim hesaplamaları,

– Ulaşım ve altyapı güzergahlarının haritalanması, yeni ulaşım ve altyapı projelerinin tasarımı ve uygulanması

– Üç boyutlu şehir modelleme:, görüş analizleri, kentsel planlama

– Enerji nakil hatları tasarımı, yeniden inşa ve termal izleme analizleri

– Sulama: Özellikle yüksek yükseklik doğruluğu gerektiren sulama projelerinde topografik harita üretimi