Logo

Kalite Politikası

Emi Grup olarak Yersel & Fotogrametrik Harita Üretimi, Uzaktan Algılama, Konumsal Ölçümler, Hava Fotoğrafçılığı, Arsa ve Arazi Düzenlemeleri ,CBS Uygulamaları, Veri İşleme, Yazılım ve Donanım Danışmanlığı, EİH da helikopter ile Canlı Bakım, saf su ile izolatörlerin yıkanması ve özellikli kamera ile hatların kontrolü, elektriksel alt yapı hizmetleri kapsamında; tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarında arttırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak,

Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,

Müşteri ihtiyaçlarının uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanmasını sağlamak,

Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,

Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini ve memnuniyetini kazanmak, bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.