HAVADAN JEOFİZİK VERİ TOPLAMA 

EMİ Grup havacılık sektöründe tecrübesini başarılı bir şekilde taşıdığı bir diğer alan ise havadan jeofizik veri toplama çalışmalarıdır. Bu kapsamda jeofizik sistemlerin hava araçlarına takılarak çok geniş alanlarda havadan jeofizik veri toplama çalışması yapılmaktadır.

Arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yerden maden arama ve tespit çalışmalarının yapılamadığı havadan jeofizik veriler toplanması potansiyel alanları tespit edilebilmesi için uygun bir yöntem olmaktadır. Bu yöntem karadan veri toplama yöntemlerine göre zaman ve maliyet açısından daha avantajlı olmaktadır. Havadan jeofizik verilerinin toplanması sadece maden çalışmaları için değil aynı zamanda çevre kirliliğinin araştırılması, tektonik hatların belirlenmesi, çevre jeofizik ve iletken zonlarının araştırılması çalışmaları içinde yapılabilmektedir.

Havadan jeofizik veri toplama uçuşları hava araçlarına entegre edilen manyetik ve radyometrik sistemler ile yapılmaktadır. Veri toplama çalışmalarında gövde ve motorlarının neden olduğu titreşimler veri toplamaya etki etmeyecek hava araçları kullanılmaktadır. Hava araçlarında kaydedilen veriler aynı gün teslim edilebilmektedir.

Manyetik ölçülerde zamana bağlı değişimlerin veriye olan etkisinin kaldırılması için baz istasyonlularında da manyetik değişimler ölçülebilmektedir. Radyometik ölçümlerde gama ışını spektometresi ile ölçülmektedir. Manyometre ile de manyetik ölçmeler yapılmaktadır. Manyetik ve radyometrik veri toplama uçuşları topografik yüzeyi mümkün olduğunca takip edecek ve güvenli uçuşa engel olmayacak şekilde 200 ± 100 metre yükseklikten yapılmaktadır. Hava araçlarının uçuş hızları ise 250 ± 50 km/saat olmaktadır. Cessna Caravan modeli sabit kanatlı uçak içerisinde iki tanesi kanatlarda ve 2 tanesi de kuyruğa monte edilmiş stingerler içerisinde olmak üzere 4 adet manyometre bulunmaktadır. Veri toplama işlemi bir operatöre ihtiyaç duymaksızın otomatik olarak yapılabilmektedir.

Manyatik ve radyometik veri toplama uçuşları 1000 metre kolon aralıklarıyla birbirine parelel bir şekilde yapılabilmektedir. İsteğe göre uçuş kolon aralıkları mesafesi azaltılıp artırılabilmektedir. Uçuş esnasında uçağın uçuş kolonlarından yatay ve düşeyde bir sapma olması durumu kontrol edilmektedir.


tr_TR