Logo

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Emi Grup olarak Yersel & Fotogrametrik Harita Üretimi, Uzaktan Algılama, Konumsal Ölçümler, Hava Fotoğrafçılığı, Arsa ve Arazi Düzenlemeleri ,CBS Uygulamaları, Veri İşleme, Yazılım ve Donanım Danışmanlığı, EİH da helikopter ile Canlı Bakım, saf su ile izolatörlerin yıkanması ve özellikli kamera ile hatların kontrolü, elektriksel alt yapı hizmetleri kapsamında; ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,

İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,

İSG standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak,

Tehlikelerin tespiti için risk değerlendirme çalışmaları yapmak, tespit edilen risklerin ortadan kaldırılmasını sağlamak ya da riskleri azaltmak,

Tüm faaliyetlerimizde çalışanların katılımı ve ortak karar ile aksiyonlar almak

Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile "Sıfır Kaza" hedefine ulaşmak,

Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,

Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,