Logo

Hakkımızda

EMİ GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 1974 yılında çalışma hayatına başlamıştır. 1990’lardan itibaren; kamu kurumlarına, altyapı işletmelerine

(elektrik, su, doğalgaz), mühendislik firmalarına ve mekansal veriye ihtiyac duyan tüm müşterilere hizmet ve ürünler sunmaya başlamıştır.

EMİ Grup, 1998 yılında haritacılık sektöründe Fotogrametrik anlamda Hava Fotoğrafçılığına başlayan ilk Türk firmasıdır.

EMİ Grup, kendini müşteri memnuniyetine adamış, dinamik ve tecrübeli personeli ile veri işleme ve analiz yöntemlerini

etkileyen yeni teknoloji ve çözümler sunarak Türk Haritacılık ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) piyasasına birçok yenilik

getirmiş, CBS ve “Konuma Bağlı (Location-Based)” hizmetlere ihtiyaç duyan Türkiye pazarının önde gelen

“Mekansal” çözüm sağlayıcılarından biri haline gelmiştir.

EMİ Grubun verdiği hizmetler aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır;

- Enerji Sektörüne Yönelik CBS Uygulamaları (Veri entegrasyonu, güncelleme, uygulama geliştirme)

- Kentsel Dönüşüm Süreci Uygulamaları (Kentsel Planlama-Tasarım)

- Araç Takip Sistemleri –Navigasyon

- 3B Şehir Modelleri ve Görselleştirme Uygulamaları

- Uzaktan Algılama Uygulamaları

- Ortofoto ve Mozaik Harita

- Eğik Fotogrametri Uygulamaları

- Siyah/Beyaz, Renkli, Renkli Infrared Hava Fotoğrafçılığı,

- Havai Nirengi Ölçmeleri ve Dengelemesi,

- Yersel Fotogrametrik Uygulamalar – Yersel Lazer Tarama (Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon Çalışmaları,

- Mobil LiDAR ile Şeritvari Haritalar, Trafik İşaretleri için Konum Belirleme, SAM, SYM, Tünel-Yapı Taramalarıı,

- Sayısal Arazi Modeli (SAM), Sayısal Yükseklik Modeli (SYM),

- Harita Güncelleme,

- Tematik Harita Üretimi,

- İlk Tesis Kadastrosu Uygulamaları,

- Arazi Toplulaştırmau,

- Yatay & Düşey Kontrol Ağları,

- GPS Ağı Jeodezik Ölçme ve Değerlendirmeleri,

- Yer Kontrol Noktaları (YKN) – Yatay & Düşey & GPS Noktalarının konum, doğruluk ve hızları,

- GPS – Nivelman Ölçüleri ile Geoid Belirleme – İstenen Bilimsel Yüksekliklerin Sağlanması (Helmert/Ortometrik/Normal vb.),

- Datum Dönüşümleri,

- Deformasyon Ölçmeleri ve Hesaplamaları,

- Müşteri İhtiyaçları Doğrultusunda Anahtar Teslimi Mühendislik Projeleri,