Logo

Fotogrametri

EMİ’nin ana uygulama alanlarından biri olan fotogrametrik faaliyetler olarak; havai nirengi, uydu ve hava fotoğraflarını kullanarak üç boyutlu fotogrametrik değerlendirme, sayısal yükseklik modeli, ortofoto harita ve mozaik haritaların oluşturulması çalışmalarını içermektedir. EMİ Grup, ileri teknoloji ile donatılmış havadan fotoğraf alım amaçlı Sirius TL 3000 UltraLight uçak ve DJI Matrice 350 RTK ve gelişmiş kamera donanımları ile yurt içi ve yurt dışında her türlü havadan fotoğraf alım faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir.