Enerji Projeleri

 

ELTEMTEK A.Ş- Enerji İletim Hatlarının 6765,55 Km’lik Kısmının 9 Ay Boyunca Havadan Denetlenmesi (2021-2022)

ELTEMTEK A.Ş- Enerji İletim Hatlarının 6480 Km’lik Kısmının 6 Ay Boyunca Havadan Denetlenmesi (2020- 2021)


ELTEMTEK A.Ş- 
Enerji İletim Hatları Güzergâh Koridorlarının Lidar Ölçümü İşi (2019-2020)

 

ELTEMTEK A.Ş- Enerji İletim Hatları Güzergâh Koridorlarının Lidar Ölçüm İşi (2020-2021)

 

TEİAŞ- 730 Gün Süre İle, 154 kV ve 400 kV Enerji İletim Hattı İzolatörlerinin Helikopter İle Enerji Altında (Canlı) Yıkanması (2018-2020)

TEİAŞ- 1095 Gün süre ile 154 kV ve 400 kV Enerji İletim Hatlarında Helikopter ile Canlı Bakım Yapılması Hizmet Alımı İşi (2018-2021)

 

Fotogrametri Projeleri

 

Tekirdağ Belediyesi– Saray, Ergene ve Kapaklı İlçesi 1/5000 Ölçekli Sayısal Halihazır Haritaların Üretimi, Planlamaya, CBS Ve Numarataja Altlık Oluşturacak Meskun Alanlara Ait 1: 1000 Ölçekli Sayısal Halihazır Haritaların Üretimi ve Jeodezik Ağ Tasarımı (2016-2017)

 

Tekirdağ Belediyesi– 1:5000 Ölçekli Sayısal Halihazır Haritaların Üretimi, Planlamaya, Altyapıya, CBS ve Numarataja Altlık Oluşturacak Meskun Alanlara Ait 1/1000 Ölçekli Sayısal Halihazır Haritaların Üretimi Ve Jeodezik Ağ Tasarımı (2016-2017)

 

Tekirdağ Belediyesi– Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Ve Civarını Kapsayan Alanda,1/5000 Ölçekli Sayısal Halihazır Haritaların Üretimi, Planlama Altyapı  CBS Ve Numarataja Altlık Oluşturacak  Meskun Alanlarda Ait 1/1000 Ölçekli Sayısal Halihazır Haritaların Üretimi Ve Jeodezik Ağ Tasarımı İşi Hizmet Alımı (2015-2016)

AKSA Doğalgaz– Aksa Doğalgaz Dağıtım Bölgeleri 1/1000 Ölçekli Hali Hazır ve Ortofoto Harita Üretim İşleri (2018-2020)

 

Aydın Büyükşehir Belediyesi – Belediye Sınırları İçerisinde Uçak İle Uçuş Yapılarak 1/1000 Ve 15000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Halihazır Haritaların Ve Ortofoto Haritaların Üretilmesi İşi (2020)

 

Denizli Büyükşehir Belediyesi– Belediye Sınırları İçerisinde Sayısal Fotogrametrik Yöntem İle 1/5000 Ölçekli Ortofoto Harita  Üretilmesi İşi (2019)

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi– Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Stereo Hava Fotoğraflarından 1/5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Haritalar ile 1/5000 Ölçekli Renkli Ortofoto Haritaların Üretilmesi.

 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi– Meskun Ve Gayri Meskun Mevcut Hava Fotoğraflarından 1/1000 Ölçekli Fotogrametrik Halihazır Harita, Dağınık Alanlarda İse Uçak İle Uçuş Yapılarak 1/1000 Ölçekli Fotogrametrik Halihazır Harita Ve Ortofoto Harita Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi , 2017/146008 (2017-2018)

Muğla Büyükşehir Belediyesi– Belediye Sınırları  İçerisinde Mevcut  Veya Yeni Alımı  Yapılacak Stereo Hava Fotoğraflarından 1/1000 Ve 1/5000 Ölçekli  Sayısal Fotogrametrik Halihazır  Harita Yapımı İle  Renkli Ortofoto Haritaların  Üretilmesi İşi (2018)

 

 

Kadastro Projeleri

 

Tapu Kadastro Modernizasyon Projesi 10-14 İhale Paket Ams-Mrk Sözleşme Referans Numaralı Kadastro Harita Ve Bilgilerin Güncellenmesi İşi (2014-2015)

 

Tapu Kadastro Modernizasyon Projesi 10-14 İhale Paket Van-Erc Sözleşme Referans Numaralı Kadastro Harita Ve Bilgilerin Güncellenmesi İşi (2014-2017)

 

Tapu Kadastro Modernizasyon Projesi Yozgat Bölge Müdürlüğü Kadastro Harita  Bilgilerin Güncellenmesi (2015-2016)

 

Kırklareli İli 1.Grup Kadastro Güncelleme İşi  (2019-2020)

 

 

Coğrafi Bilgi Sistemi Projeleri

 

AYEDAŞ – Ayedaş  CBS Sunucuları Bakım Ve Yönetimi  –Hizmet Sahası İçinde  Olan Şebeke Ve Aboneyle İlgili Olarak Planlama, Projelendirme, Gerektiğinde Kamulaştırma, Tesis, İşletme, Arıza Bakım Konularında Gerçekleştirilen Hizmetlerin Kurumsal CBS Ye Noksansız Ve Zamanında Kayıt Edilmesi, İleri CBS  Uygulamalarını, Coğrafi Veri Tabanının Bakım, Yedekleme  Süreçlerini Gerçekleştirmek, Uç Kullanıcısının  CBS Sistemine Eklemiş   Olduğu Veya Güncellemiş Olduğu Şebeke Bilgilerinin Kalite Kontrol İşlemlerini, Geometrik Network Yapısına Dönüştürülmesini Gerçekleştirmek, CBS Sisteminin Yaşatılması Geliştirilmesi Kurum İçerisindeki Tüm Birimlerde Yaygınlaştırılması (2013-2015).

İGDAŞ – Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulama Hizmeti

 

BEDAŞ – CBS Ortamında Mevcut Abone Ve Şebekenin Etüd Projesinin Yapılması Ve Numaralama İşleri.

 

BEDAŞ – Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulama Hizmeti

 

VASKİ – 140.000 Adet Abonenin MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Entegrasyonlu Su Aboneleri Sicil Adres Ve Sayaç Bilgilerinin Güncellenmesi Hizmet Alım İşi

 

KOÇ SİSTEM – Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. için CBS-CRM Yazılım Hizmetleri- Veri Toplama Hizmetleri

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

en_US