Mühendislik projelerinin doğru yürüyebilmesinin ilk adımı projenin ihtiyaç duyduğu jeodezik ölçmelerin yapılmasıdır. Bu konuda Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve projeyi gerçekleştiren kurumların standartlarına uygun bir şekilde jeodezik verilerin üretilmesi gerekmektedir. Jeodezik çalışmalar EMİ Grubun temel yapısını oluşturan ve uzmanlaştığı birimdir. EMİ Grup sahip olduğu GPS-GNSS ve yersel ölçme sistemleri ile aşağıdaki konularda hizmetler sunmaktadır.Jeodezik Ağ Ölçmeleri

– C1, C2, C3, C4 Derece Nirengi Ölçmeleri

– GPS Nivelman Ölçmeleri

– Geoid Yüzey Ölçmeleri
   

Harita Üretimi

 

– Halihazır Haritalar

– Kamulaştırma ve Toplulaştırma Haritaları

– Maden Haritaları

– Deniz/Göl Dibi Haritaları

– Altyapı Haritaları
İmar ve Kadastral uygulamalar

İmar uygulaması kısaca; kadastral mülkiyetin imar planına göre yeniden düzenlenerek, imar planına uygun hale getirilmesidir. Bu kapsamda şirketimiz Türkiye’de birçok bölgede imar uygulaması, imar planı tadilatı, arazi geliştirme faaliyetlerinde müşterilerine ve kamu kuruluşlarına hizmetler vermektedir

Kadastro; başlangıçta toplumların en önemli üretim aracı olan tarım topraklarından, adil ve düzenli bir biçimde vergi alınabilmesi için doğmuş bir kamu hizmetiydi. Zamanla özel mülkiyetlerin gelişmesi sonucu doğan sınır anlaşmazlıklarında kullanılır hale gelmiştir. Günümüzde kadastro; taşınmazlara ait bilgilerin toplanması, saklanması ve bu verilerin araştırma, planlama ve projelendirme çalışmalarına altlık olarak kullanılmaktadır.YENİLEME KADASTROSU

Kadastronun, güncelliğini sürekli olarak koruması için zamanla yenilenmesi gerekir. Kadastro işlemler tamamlandıktan sonra, arazide cins ve şekil değişiklikleri olmaktadır. Günümüzde kadastronun yenilenmesi işlemi, kadastronun yapımı kadar zordur. Kadastronun yenilenmesinin temel amacı, zaman sürecinde değişim meydana gelen taşınmaz mallara ilişkin bilgi ve belgelerin güncelliğini sağlamaktır. 

EMİ Grup “Yenileme kadastrosu” adı altında sayısız projeyi tecrübesiyle başarı ile bitirmiştirARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİ

Farklı nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenme işlemine “Arazi Toplulaştırması” denilmektedir.

EMİ Grup “Arazi Toplulaştırma” projelerini doğrudan yönettiği ve taahhüdü altında sürdürdüğü gibi, diğer proje firmaları için gerekli mekansal altlık üretim projelerini de başarıyla sürdürmektedir.


en_US