EMİ’nin ana uygulama alanlarından biri olan fotogrametrik faaliyetler olarak; havai nirengi, uydu ve hava fotoğraflarını kullanarak üç boyutlu fotogrametrik değerlendirme, sayısal yükseklik modeli, ortofoto harita ve mozaik haritaların oluşturulması çalışmalarını içermektedir. 

EMİ Grup, ileri teknoloji ile donatılmış havadan fotoğraf alım amaçlı BEECHCRAFT KING AIR C90 uçağı ve UltraCamX, Large format kamera ile yurt içi ve yurt dışında her türlü havadan fotoğraf alım faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir.

 

 
  


 

 Havai nirengi ölçümlerinde hava fotoğrafı ve kolon bağlamaları için gerekli bağlantı noktası seçim ve ölçümleri operatör destekli ve otomatik olarak gerçekleştirilir. Işın demetleri yöntemine göre yapılan blok dengeleme sonuçlarında piksel altı doğruluklara ulaşılmaktadır.

 

Fotogrametrik değerlendirme işleminde
fotogrametrik nirengi dengelemesi sonucu elde edilen koordinat bilgileri ve her bir fotoğrafın yöneltme bilgilerine dayalı olarak sayısal vektör harita ve ortofoto haritaların üretimleri yapılmaktadır.

  
   


 

Sayısal yükseklik modeli özellikle sayısal fotogrametrinin sunduğu görüntü eşleştirme teknikleri kullanılarak, otomatik korelasyon yöntemi ile elde edilen sayısal yükseklik modelleri doğru, hızlı ve ekonomik olma özellikleri ile değerlendirildiğinde bir çok avantajlar sağlamaktadır.

Ortofoto harita hava fotoğraflarının eğikliği ve arazideki yükseklik farklılıklarından oluşan fotoğraf hatalarının giderildiği ve üzerindeki her noktada ölçeğin sabit olduğu koordinatlı fotoğraf haritalardır.

 

 

 
  


 

Fizyografik Harita
üretimleri ile, toprak etüt çalışmaları için arazi fizyoğrafik birimlerinin haritalanması ve sonrasında uygulanacak diğer aşamalara altlık oluşturulmaktadır
 
en_US