Emi Grup olarak Yersel & Fotogrametrik Harita Üretimi, Uzaktan Algılama, Konumsal Ölçümler, Hava Fotoğrafçılığı, Arsa ve Arazi Düzenlemeleri ,CBS Uygulamaları, Veri İşleme, Yazılım ve Donanım         

Danışmanlığı, Ar-Ge Çalışmaları, EİH da helikopter ile Canlı Bakım, saf su ile izolatörlerin yıkanması ve  özellikli  kamera ile hatların kontrolü hizmetleri kapsamında; çalışılan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,

Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla sektörde öncü olmak,

Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,

Kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliklerle beraber yeni teknolojileri takip etmek,

Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,

Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,

Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak ve sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmektir.

en_US