Logo

Bitirilen Projeler

Enerji Projeleri

- TEİAŞ- 1095 Gün süre ile 154 kV ve 400 kV Enerji İletim Hatlarında Helikopter ile Canlı Bakım Yapılması Hizmet Alımı İşi (2018-2022)

- TEİAŞ- 730 Gün Süre İle, 154 kV ve 400 kV Enerji İletim Hattı İzolatörlerinin Helikopter İle Enerji Altında (Canlı) Yıkanması (2018-2023)

- ELTEMTEK A.Ş- Enerji İletim Hatları Güzergâh Koridorlarının Lidar Ölçüm İşi (2020-2023)

- İNOVEN A.Ş.Elektrik Dağıtım Tesisleri (AG-YG Elektrik Tesisleri) Yapımı İşleri 2023

- ELTEMTEK A.Ş- Enerji İletim Hatları Güzergâh Koridorlarının Lidar Ölçüm İşi (2020-2023)

Fotogrametri Projeleri

- Tekirdağ Belediyesi– Saray, Ergene ve Kapaklı İlçesi 1/5000 Ölçekli Sayısal Halihazır Haritaların Üretimi, Planlamaya, CBS Ve Numarataja Altlık Oluşturacak Meskun Alanlara Ait 1: 1000 Ölçekli Sayısal Halihazır Haritaların Üretimi ve Jeodezik Ağ Tasarımı (2016-2017)

- Tekirdağ Belediyesi– 1:5000 Ölçekli Sayısal Halihazır Haritaların Üretimi, Planlamaya, Altyapıya, CBS ve Numarataja Altlık Oluşturacak Meskun Alanlara Ait 1/1000 Ölçekli Sayısal Halihazır Haritaların Üretimi Ve Jeodezik Ağ Tasarımı (2016-2017)

- Tekirdağ Belediyesi– Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Ve Civarını Kapsayan Alanda,1/5000 Ölçekli Sayısal Halihazır Haritaların Üretimi, Planlama Altyapı CBS Ve Numarataja Altlık Oluşturacak Meskun Alanlarda Ait 1/1000 Ölçekli Sayısal Halihazır Haritaların Üretimi Ve Jeodezik Ağ Tasarımı İşi Hizmet Alımı (2015-2016)

- AKSA Doğalgaz– Aksa Doğalgaz Dağıtım Bölgeleri 1/1000 Ölçekli Hali Hazır ve Ortofoto Harita Üretim İşleri (2018-2020)

- Aydın Büyükşehir Belediyesi – Belediye Sınırları İçerisinde Uçak İle Uçuş Yapılarak 1/1000 Ve 15000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Halihazır Haritaların Ve Ortofoto Haritaların Üretilmesi İşi (2020)

- Denizli Büyükşehir Belediyesi– Belediye Sınırları İçerisinde Sayısal Fotogrametrik Yöntem İle 1/5000 Ölçekli Ortofoto Harita Üretilmesi İşi (2019)

- İzmir Büyükşehir Belediyesi– Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Stereo Hava Fotoğraflarından 1/5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Haritalar ile 1/5000 Ölçekli Renkli Ortofoto Haritaların Üretilmesi.

- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi– Meskun Ve Gayri Meskun Mevcut Hava Fotoğraflarından 1/1000 Ölçekli Fotogrametrik Halihazır Harita, Dağınık Alanlarda İse Uçak İle Uçuş Yapılarak 1/1000 Ölçekli Fotogrametrik Halihazır Harita Ve Ortofoto Harita Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi , 2017/146008 (2017-2018)

- Muğla Büyükşehir Belediyesi– Belediye Sınırları İçerisinde Mevcut Veya Yeni Alımı Yapılacak Stereo Hava Fotoğraflarından 1/1000 Ve 1/5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Yapımı İle Renkli Ortofoto Haritaların Üretilmesi İşi (2018)

Kadastro Projeleri

- Tapu Kadastro Modernizasyon Projesi 10-14 İhale Paket Ams-Mrk Sözleşme Referans Numaralı Kadastro Harita Ve Bilgilerin Güncellenmesi İşi (2014-2015)

- Tapu Kadastro Modernizasyon Projesi 10-14 İhale Paket Van-Erc Sözleşme Referans Numaralı Kadastro Harita Ve Bilgilerin Güncellenmesi İşi (2014-2017)

- Tapu Kadastro Modernizasyon Projesi Yozgat Bölge Müdürlüğü Kadastro Harita Bilgilerin Güncellenmesi (2015-2016)

- Kırklareli İli 1.Grup Kadastro Güncelleme İşi (2019-2020)

Coğrafi Bilgi Sistemi Projeleri

- KOÇ SİSTEM – Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. için CBS-CRM Yazılım Hizmetleri- Veri Toplama Hizmetleri

- VASKİ – 140.000 Adet Abonenin MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Entegrasyonlu Su Aboneleri Sicil Adres Ve Sayaç Bilgilerinin Güncellenmesi Hizmet Alım İşi

- BEDAŞ – Coğrafi Bilgi Sistemi Geliştirme İşi

- BEDAŞ – CBS Ortamında Mevcut Abone Ve Şebekenin Etüd Projesinin Yapılması Ve Numaralama İşi

- İGDAŞ – Coğrafi Bilgi Sistemi Geliştirme İşi

- AYEDAŞ - Coğrafi Bilgi Sistemi Geliştirme İşi