Logo

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikamız

Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamaktır.

Gizlilik : Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük : Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik : Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Emi Grup ’nun bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirmesini sağlamak,

Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,

Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak,

Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek.

Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,

Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,

Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.