Fotogrametri

•Yozgat Gelingülü 1:5000 Ölçekli Sayısal Vektör ve Ortofoto Harita Üretimi Hizmet İşi, 2013.

•Aerial Photographing Of Republic Of Kosova Territory, 2013.

•Trabzon TKGM-TKMP 1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi, 2013.

•Adana/Kozan Sayısal Fotogrametrik Yöntemle Üç Boyutlu Metot Kullanılarak Orman Haritası Üretimi İşi, 2012.

•Batman/Merkez Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita İşi, 2012.

•Afyon-Antalya Arası Ön Proje Mühendislik Hizmetleri Amacı İle 1:5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Vektör ve Ortofoto Harita Üretimi, 2012.

•Çorum/Merkez Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi İşi, 2011.

•Muğla İli Kıyı Kenar Çizgisinin Arazide İşaretlenmesi, Ölçülmesi, Hesaplarının Yapılması Ve Ortofoto Veya Halihazır Haritalar Üzerinde Çizilmesi İşi, 2011.

•Kayseri Bahçelik 2.Kısım Gap Bölgesi 1:5000 Ölçekli Sayısal Vektör Ve Ortofoto Harita Üretimi Hizmet İşi, 2010.

•İzmir TKGM-TKMP 1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi, 2009.

•GAP Bölgesi 1:5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Harita Üretimi Amacıyla Renkli Sayısal Hava Fotoğrafı Alımı Ve Sayısal Görüntü İşlemlerinin Yapılması İşi, 2009.

•Tapu Kadastro Modernizasyon Projesi İzmir-1:5000 Ölçekli Sayısal Renkli Ortofoto Üretim İşi, İzmir Tapu Kadastro Genel Müd. 2009.

•İstanbul İl Sınırları İçinde 7600 Km2 lik Alanda Nisan 2008 ve Eylül 2008 Tarihleri Arasında Dijital Renkli Hava Fotoğrafı Çekimi İle 2600 Adet 1:5000 Ölçekli Sayısal Ortofoto Harita Üretimi İşi, 2008.

•Malatya İli ve Çevresindeki Bölgede Sayısal Fotogrametrik Yöntemle 1:1000 Ölçekli Ortofoto Ve Sayısal Harita Üretimi İşi, 2007.

•4938 Adet Hava Fotoğrafının Koordinatlandırılarak Mozaik Fotoğraf Haline Getirilmesi İşi, 2007.

•Antalya Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Alımı İşi, 2006.

•Tokat, Erbaa, Niksar, Zile, Suluova Bölgesinde Sayısal Fotogrametrik Yöntemle 1:1000 Ölçekli Ortofoto Ve Sayısal Harita Üretimi İşi, 2006.

•Adana Seyhan, Yüreğir 1:1000 Ve 1:5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Harita Üretim İşi, 2005.

•İzmir Metropolitan Alanında Nirengi Nivelman Ağı Sıklaştırması Ve 1:1000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi-Harita Müdürlüğü, 2001.

•İzmir Metropolitan Alanı Nirengi ve Nivelman Ağları Sıklaştırma Ve İyileştirme Çalışmaları İle 1:1000 Ölçekli Fotogrametrik Sayısal Harita Yapımı İşi, 2001.

•ABD, Kent County, Tukwila, Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi, Triathlon-Kanada, 2001.

•Khartum Havadan Fotoğraf Alımı, Sudan Bayındırlık Bakanlığı, 1999.

•İstanbul Metropolitan Alanında Sayısal Ortofoto Harita Üretimi, İBB, 1998.

•İstanbul Metropolitan Alanında Sayısal Fotogrametrik Harita Üretimi, İBB, 1998.

•İstanbul Metropolitan Alanında 1:1000 ve 1:5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Harita Üretimi ve Gps Noktalarının Tesisi, Ölçüm İşleri İle Sayısal Fotogrametri Yöntemi İle Ortofoto Harita Üretimi İşi, 1997.

•3 Boyutlu Sayısal Ortofoto Harita Üretimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi-İZSU, 1997.

•Metropolitan Alanda 3 Boyutlu Sayısal Harita Üretimi, İBB-BELBİM, 1996.


Coğrafi Bilgi Sistemleri

Van Su kanalizasyon İdaresi 2019

• Cengiz-Limak-Kolin Enerji Dağıtım A.Ş (CLK) ( Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş., Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) CBS tabanlı Elektrik Dağıtım Yönetim Sistemi 2018

• İskenderun Demirçelik Fabrikaları 2018

• İGDAŞ Doğalgaz Haritaları Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi İşi, 2013.

• İstanbul Anadolu Yakası AYEDAŞ Abone Adres Bilgilerinin CBS Ortamında Ulusal Adres Veritabanı İle Eşleştirilmesi, Yeni Yapılanların Sisteme Girilmesi ve Gerekli Yazılımların Geliştirilmesi, 2010.

• Elektrik Dağıtım Tesislerinin Numaralandırılması ve Abonelerin Şebeke İrtibat ve Adres Bilgilerinin Kayıt Altına Alınması İşi, 2010.

• Trabzon-Rize Hattı Superonline F/O Şebeke İş Sonu Projelerinin Hazırlanması, 2010.

• İstanbul Anadolu Yakası Mevcut CBS’ne İlave Olarak Aydınlatma Şebekesinin Etüt-Projesinin Yapılması ve Numaralama İşleri İle İhtiyaç Duyulan Bilgi ve Belgelerin Toplanarak CBS’ne Entegrasyonu, 2009.

• Asya – Avrupa Yakası Müteferrik Atıksu – Yağmursuyu Hatlarının Ölçümü, 2008.

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Mezarlıklar Müdürlüğü Bilgi Sistemi Oluşturulması, 2008.

• İstanbul Sesismic Risk Mitigation and Emergency Preperadness Project, Worldbank Credit –ISMEP, 2007.

• Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Röleve Ölçümü ve İşletme Paftalarının Hazırlanması İŞİ, 2007.

• Marmara Deprem Bölgesi 1.Kısım Yalova Tapu ve Kadastro Yenilemesi İşi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2004.

• İstanbul Bağcılar, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa P, Sh, St İnşaatı İşinin As-Buılt Ve Tatbikat Projelerinin Yapım İşi, 2003.

• İstanbul Asya Yakası İçme Suyu Planı Sayısallaştırma ve CBS Verisi Hazırlama, İSKİ-2001-2003-2007.Kadastro/İmar/Kamulaştırma Projeleri

• Ordu ili Mesudiye İlçesi 28. Grup Sayısal Kadastral Harita Yapımı İşi, 2007.

• Gaziosmanpaşa İlçesi Cebeci Mah. Eski 790 ve 792 Parselleri Kapsayan Bölgede 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanunun 10/B, 10/C 3194 Sayılı İmar Kanunun 18 md. Göre İmar Uygulaması İşi, 2007.

• Kütahya İli Aslanapa, Dumlupınar ve Altıntaş İlçeleri 5.Grup Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi, 2006.

• Kahramanmaraş İli 1.Grup Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi, 2005.

• TCDD Ankara – İstanbul Demiryolu Rehabilitasyon Projesi Mülkiyet Sınırlarının 1:1000 Ölçekli Şeritvari Haritalarının Üzerine Tersimatı ve Kamulaştırma İşi, 2003.

• Execution of Cadastre Surveying Works In Localities Of Judets Cahul, Tighina, Hinceşti, 2002.

• Eski Edirne Asfaltı Düzenlenmesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi, 2002.

• İstanbul Pendik Yayalar 2. Bölge Islah İmar Planı Uygulaması İşi, 2000.

• Küçükköy – Yenimahalle İmar Uygulaması İşi, 1996.


Kentsel Tasarım Projeleri

• 58. Bulvar Caddesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi, 2002.

• Fatih Fevzipaşa Caddesinde Caddesinde Cadde Silüetlerinin Tespiti ve Cephe Düzenleme Rehabilitasyon Kentsel Tasarım Projesi, 2001.

• Üsküdar Doğancılar Caddesinde Cadde Silüetlerinin Tespiti ve Cephe Düzenleme Rehabilitasyon Kentsel Tasarım Projesi, 2001.

Jeodezi

•Cadastre Reconstruction Prizen Municipality at Prizen Cadastral Zone and Vlashjne Cadastral Zone, 2012.

•Efrenk-Yamanlı HES Halihazır Harita Hazırlanması, 2012.

•Giresun/Tirebolu ve Görele İlçeleri Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi(3402 S.K./22-A Uygulaması), 2011.

•Ordu/Gölköy Sayısal Halihazır Harita Alımı İşi, 2011.

•Bitlis Kor Barajı ve HES Halihazır Harita Hazırlanması İşi, 2010.

•Gümüşhane Kuletaşı Barajı ve HES Halihazır Harita Hazırlanması İşi, 2010.

•İstanbul/Arnavutköy İlçesi Deliklikaya Köyü 230 ha. alanda Halihazır Harita, İmar Planına Esas Jeolojik Etüt, İmar Yollarının Dolgu ve Yarma Hafriyatlarının Dengelenmesi, Kati Modellerin Hazırlanması İşi, 2010.

•Erzurum/Olur HES Halihazır Harita Alımı, 2009.

•Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARİP) Ardahan İli Damal İlçesi Sayısal Kadastro Yapım İşi (AR-DAM), 2005.

•TCDD Ankara – İstanbul Demiryolu Rehabilitasyon Projesi Mülkiyet Sınırlarının 1:1000 Ölçekli Şeritvari Haritalarının Üzerine Tersimatı ve Kamulaştırma İşi, ALSİM-ALARKO, 2003.

•Ankara – İstanbul Demiryolu Hızlı Tren Projesi Jeodezik Ağ Kurulması ve Harita Yapımı, 2002.

•Kocaeli-Yalova Kalıcı Deprem Konutları Bağlantı Yolları Harita, Ön ve Kesin Proje, Kavşak ve Köprü Projeleri Zemin Araştırma Mühendislik Hizmetleri Yapılması İşi, 2000.

Lidar

•D-100 Karayolu Güzergahı, Boğaz içi Köprüsü-Havaalanı Kavşağı Arası Cephe Rehabilitasyonu Kapsamında Üç Boyutlu Mobil Lazer Tarama Hizmet Alımı -Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 20/05/2013