Vizyon

EMİ Grup, vizyonu doğrultusunda aşağıda belirlenen eylem ve amaçlarla çalışmalarına devam etmektedir.

  • Geleceği önceden görüp eyleme geçmek
  • İleri görüşlülük,
  • Uygun ve gerçekçi “Kaynak Kullanımı”
  • Yönetim ve çevreleriyle ilişkinin güçlendirilmesi
  • Yönetime ve üretime katkının büyük önem taşıdığı bir anlayış oluşturmak
  • Yaratıcılık ve çalışma arzusunun teşvik edilmesi
  • Üretim ve kalitede en iyi düzeyin yakalanması
  • Bireylerin çalışmaktan gurur duyduğu, sinerjiye sahip, uyumlu bir çalışma ortamının sağlanması.