Bizden Haberler

 • İGDAŞ CBS Projesi
 • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
 • Maden Tetkik ve Arama
 • Muğla Büyükşehir Belediyesi
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi
 • Hava Lidar
 • TEİAŞ

Dünyanın en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden biri olan İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) için gerçekleştirilen projede, mevcut Coğrafi Bilgi Sistemi altlık verilerinin CBS metodolojisine uygun şekilde, kullanılan diğer sistemlerle entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

İGDAŞ’ın kullanmakta olduğu mevcut altyapı bilgi sisteminin, güncel altyapı bilgi sistemi teknolojileri göz önüne alınarak yeniden modellenmesi, grafik ve sözel verilerin mekansal sunucu üzerine taşınması, Masaüstü, WEB ve Mobil uygulama yazılımlarının İGDAŞ iş süreçlerine uyarlanması çalışmasıdır. Şebeke üzerinden gerçekleştirilecek ağ analizleri ile arızalı bölgede kapatılacak olan vananın belirlenmesi, gaz kesilmesi veya vana kapatılması durumunda gazsız kalan bölgelerin tespiti, veritabanına bağlı haritalar üzerinde abone dağılımlarının gösterimi, pazar araştırmaları, ve potansiyel müşteri analizi gibi CBS üzerinden gerçekleştirilebilecek uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

tekirdag

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Sayısal Hali hazır Haritaların Üretimi

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu, Malkara, Kapaklı, Şarköy ve Marmamaraereğlisi İlçeleri Genelinde Tahdit Sınırında Gösterilen Bölgelere Ait  1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Sayısal Halihazır Haritaların Üretimi ve Jeodezik Ağ Tasarımı Projesi  EMi Grup Bilgi Teknolojileri tarafından yapılacaktır.

Himages.pngavadan Jeofizik Veri Toplama Hizmet Alımı 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Mevcut Veya Yeni Alımı Yapılacak Stereo Hava Fotoğraflarından 1/1000 Ve 1/5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Yapımı İle Renkli Ortofoto Haritaların Üretilmesi İşini EMi Grup Bilgi Teknolojileri tarafından yapılacaktır.

balikesir_bel.pngBalıkesirBüyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Meskûn ve Gayri Meskûn Mevcut Hava Fotoğraflarından 1/1000 Ölçekli Fotogrametrik Halihazır Harita, Dağınık Alanlarda ise Uçak ile Uçuş Yapılarak 1/1000 Ölçekli Fotogrametrik Halihazır Harita ve Ortofoto Harita Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

 

ibb-dik-tr-logo-mavi.png

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Mevcut Stereo Hava Fotoğraflarından 1/1000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Haritalar ile 1/1000 Ölçekli Renkli Sayısal Ortofoto Haritaların Üretilmesi İşi

 

Üretimi Tamamlanan Hava Lidar Projeleri

 • Manavgat-Akkuyu Arası Lidar, Ortofoto ve Halihazır Harita Üretimi
 • Manavgat-Ereğli Arası Lidar, Ortofoto ve Halihazır Harita Üretimi
 • Bursa-Kütahya Arası Lidar, Ortofoto ve Halihazır Harita Üretimi

   

Enerji İletim Hatlarında Helikopter Kullanılarak Enerji Altında (Canlı) Bakım Yapılması İşi

154 kV ve 400 kV Enerji İletim Hattı İzolatörlerinin Helikopter İle Enerji Altında (Canlı) Yıkanması Hizmet Alımı