Jeodezik Çalışmalar

Jeodezik Faaliyetler, EMİ Grubun temel yapısını oluşturan ve uzmanlaştığı birimdir. İşinde profesyonel bir ekiple, Fotogrametri- Uzaktan Algılama – Kadastro - CBS Uygulamaları için altlık oluşturacak çalışmalar Jeodezi biriminde planlanır ve uygulanır. Jeodezi biriminin gerçekleştirdiği çalışmalar özetle şunlardır:

 

 • GPS GNSS Ölçme Faaliyetleri
 • Yersel Harita Üretimi
 • Kübaj ve Diğer Hesaplar

 

Profesyonel bir GPS-GNSS sistemi ile aşağıdaki uygulamaları EMİ Grup başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

 • Jeodezik Ağ Ölçmeleri
  • C1, C2, C3, C4 Ölçmeleri
  • GPS Nivelmanı Ölçmeleri
  • Geoid Yüzey Ölçmeleri
  • Diğer Ölçmeler
 • GPS/GNSS referans istasyonu uygulamaları
  • Yerel veya ulusal otomatik veri iletim özellikli referans istasyonu uygulaması
 • Mülkiyet esaslı uygulamalar
  • 18. madde imar uygulaması
  • Kadastral uygulamalar
  • Kamulaştırma ve Toplulaştırma Haritaları
  • Halihazır Haritalar
  • Maden Haritaları 
 • Hidrografik ölçmeler
  • Deniz-göl dibi haritalaması
  • Liman, denizaltı boru hattı uygulamaları
 • Coğrafi Bilgi Sistemine yönelik (CBS) veri üretimi
  • Nokta, çizgi ve kapalı alan objeler ve bu objelere ait tasarlanan veri tabanı mantığında muhtelif hassasiyetlerde veri üretimi
  • GPS-GNSS cihazlarına entegre olarak farklı veri üretim cihazlarının beraber kullanıldığı uygulamalar.
 • Uzaktan Algılama uygulamaları
  • Yer kontrol noktaları ölçüleri
  • Sınıflandırma uygulamalarında örnekleme uygulamaları
 •  Fotogrametrik uygulamalar
  • Analitik veya dijital kamera kinematik GPS-GNSS uygulaması
  • Yer kontrol noktaları tesisi

•Statik Çözümleme

•RTK (Reel Time Kinematik) Çözümleme

•GPS Nivelmanı Çözümlemeleri

•Aplikasyon Çalışmaları

Mühendislik çalışmasının doğru yürüyebilmesi için ilk ve en önemli basamak doğru bir halihazır harita üretmektir. Bu kapsamda EMİ Grupta üretilen halihazır haritalar, GPS veya TotalStation ile 1:50 ile 1:5000 arası ölçekte yapılabilmektedir. İstenilen amaç ve hassasiyete göre ölçmeler gerçekleştirilir ve hesaplamalar yapılır. Amaç doğrultusunda modeller Amaca göre modelleme yapılıp eğri (izohips) geçirilir.

Tüm bu çalışmalar Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, kurum standartları ve müşteri beklentilerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Mühendislik yapıları planlanırken dikkat edilen etkenlerden biri olan hafriyat işleri, ciddi maliyetlere sebep olmaktadır. Bu yüzden hafriyat hesaplamaları büyük bir önem arz eder. EMİ Grup bu önemli konu üzerinde tecrübesini ve bilgisini kullanarak ileri ölçme teknikleri kullanarak “İleri Hafriyat Hesaplamaları”nı gerçekleştirmektedir.

Herhangi bir nedenle ortaya çıkan hafriyatı düzenli bir şekilde depolamak için döküm sahalarının tasarlanması, inşaat projeniz boyunca müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi çalışmalarında da görev almaktayız. Buna ek olarak, EMİ Grup tecrübeli kadrosunu kullanarak “Döküm Sahalarını ve Katı Atık Depolama Projeleri”ni hızlı bir şekilde başarı ile gerçekleştirmektedir.