Fotogrametri Projeleri


Ülkelerin geleceğine yönelik hayati projelerin altyapısını teşkil eden Sayısal Fotogrametrik Halihazır haritalar doğruluk, maliyet ve zaman açısından büyük avantaj sağlaması nedeniyle bir çok özel ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından tercih edilmektedir.

EMİ Grup, ileri teknoloji ile donatılmış havadan fotoğraf alım amaçlı BEECHCRAFT KING AIR C90 uçağı ve UltraCamX, Large format kamera ile yurt içi ve yurt dışında her türlü havadan fotoğraf alım faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir.

EMİ Grup tarafından üretilen fotogrametrik haritalar:

•Altyapı Projeleri
•Kent Bilgi Sistemi Çalışmaları,
•Karayolu ve Demiryolu Projeleri,
•Arazi Toplulaştırma Projeleri,
•Sulama Projeleri,

•İmar Çalışmaları,
•Doğalgaz Projeleri,
•Kadastro Projeleri,
•HES Projeleri,
•Madencilik Projeleri, olmak üzere birçok projenin altyapısını oluşturmaktadır.

 

EMİ Grup bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 50 bin km2 alanın üzerinde havadan fotoğraf alımında en son teslim aşamasına kadar anahtar teslim harita üretimlerini gerçekleştirmiştir.

      

EĞİK FOTOGRAMETRİ

Yeryüzündeki binalar, bunların cepheleri, anten ve elektrik direkleri gibi nesnelerin “Eğik Hava Fotoğrafları” ile değişik açı ve doğrultulardan görüntülenmesi ve ölçülebilmesi için dinamik bir fotogrametrik çözümdür. Konuya ilişkin yazılım geliştirilirken herhangi bir kullanıcıya:

•Fotogrametri konusundaki deneyim ve bilgisine bakılmaksızın

•Fiziksel olarak araziye gitmeden,

•Arazi üzerindeki her türlü bilgiyi görebilmesi, yorumlayabilmesi ve ölçebilmesine imkan verilmesi hedeflenmiştir. 

YERSEL FOTOGRAMETRİ

Tarihi Mirasın Yönetimi, Kentsel Tasarım ve İmar Planlamalarında temel araçlardan biri olan Yersel veya Yakın Mesafe Fotogrametrisi, EMİ Grubun ilgi alanlarından biridir.

EMİ Grubun sahip olduğu ve Yersel Fotogrametri Uygulamaları amacıyla özel olarak geliştirilmiş olan Rollei MSR yazılımına ek olarak INPHO ve DAT/EM yazılımları ile de mono veya stereo yersel fotogrametrik uygulamalar yapmak olanaklıdır. EMİ Grup kadrosunda bulunan mimarlar ile röleve çalışmalarına ek olarak restitüsyon ve restorasyon çalışmaları da titizlikle yürütülmektedir.

Yersel fotogrametri uygulamalarında kullanılan diğer bir yöntem de yersel lazer tarama ile gerçekleştirilen uygulamalardır. Bu yöntem son yıllarda yoğun olarak kullanılmaktadır.