LiDAR

LiDAR (Light Detection and Ranging), 1990’lardan itibaren yoğun olarak kullanılmaya başlanmış mekansal veri elde etme yöntemidir. Lazer tarayıcı, farklı platformlara monte edilebilir (uzay-hava-yersel-mobil) ve amaca uygun bir ölçme planıyla taranan obje veya yer yüzeyinin modeli 3 boyutlu olarak oluşturulabilir. Günümüzde hava LiDAR ile taranan yeryüzünün topografik modeli, Sayısal Yüzey Modeli (SYM), Sayısal Arazi Modeli (SAM), yükseklik modeli, hızlı ve yüksek doğruluklarla (ormanlık alanlarda dahi) üretilebilmektedir. Yeryüzü veya ilgili objenin yüzeyi hakkında veri elde etmek için kullanılan aktif uzaktan algılama teknolojisi olan LiDAR tekniğinde yakın kızılötesi (near infrared) ışınım kullanılır. LiDAR ile üretilen modeller, çalışma alanına göre sayısı değişmekle birlikte milyonlar-milyarlarla ifade edilebilen “Nokta Bulutu” nu içerir. Bu yoğun nokta bulutu, her bir nokta için 3 boyutlu (X-Y-Z) nokta verisi içerir ve ilgili yeryüzü parçasına göre yoğunluğu değişmekle beraber milyarlarca noktalık “Nokta Bulutu” verisi toplanır. Genel olarak bir LiDAR sistemi şunları içerir:    

 

  • Konum ve Yönlendirme Sistemi (Positioning and Orientation System-POS). POS içeriği:
  • Küresel Konum Belirleme Sistemleri (Global Navigation Satellite System-GNSS),
  • İnersiyal Ölçme Birimi (Inertial Measurement Unit-IMU) ile izdüşüm merkezinin koordinatları ve üç dönüklük parametresi belirlenerek ilgili platformun yönlendirmesi gerçekleştirilir.
  • Lazer Tarayıcı.
  • Lazer tarayıcı ve diğer ekipmanların yerleştirildiği Platform.
  • Kontrol/yönetim/veri depolama birimi.

  

 

gyro   lidarsystem 

 

 

EMİ LiDAR


Ekibi 2012 yılında EMİ Grup bünyesinde kurulmuştur. 40 yıla yaklaşan haritacılık sektöründeki tecrübesi ve sektördeki öncü kimliği ile EMİ Grup Türkiye'de mobil LiDAR sisteminin ilk kullanıcıları ve uygulayıcıları arasındadır.

EMİ LiDAR Ekibi, Riegl VMX-450 lidar 3 boyutlu tarama sistemi buna bağlı senkronize çalışan 4 adet 5 megapiksel (toplam 20 mp) özellikte kameradan oluşan bir sistem ile hizmet vermektedir. Üzerinde bulunan GPS ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Karayolları, demiryolları, kentsel planlama  gibi çok geniş bir alanda hizmet veren bu sistem günümüz teknolojisinin ulaştığı en modern tarama ve veri toplama yöntemi olarak gösterilmektedir. Bu sistem saniyede 1.100.000 nokta göndererek çevresinde algıladığı her türlü cismin 3 boyutlu verisini toplayabilmekte ve bunları kullanıcılarının amaçlarına göre sınıflandırıp sunmaktadır. 360 derece panoramik görüntü çekme özelliğine sahip Ladybug5 kamera sistemi ile entegre çalışan mobil lazer tarama sistemi ile arazideki her türlü detayı ölçmek mümkündür.

         

 

 

      

 

 

 HAVA LiDAR HİZMETLERİ

Emi Grup sahip olduğu hava LiDAR sistemi ile de hizmet vermektedir. Saniyede 380.000 nokta göndererek arazinin detaylı 3 boyutlu verisi elde edilebilmektedir. Lazer noktaları yoğun bitki örtüsü arasından zemine ulaşabildiğinden detaylı orman altı topografyası elde edilebilmektedir. LiDAR sistemi ile entegre çalışan 100 megapiksellik metrik hava kamerası sayesinde de yüksek çözünürlüklü ortofotolar ve sayısal halihazır haritalar üretilmektedir.

 

Genel olarak LiDAR Kullanım alanları şunlardır:

1-Temel Harita Üretimi: LiDAR SAM(Sayısal Arazi Modeli): Ortorektifikasyon, Kritik Arazi Arızaları ile destekli olarak eşyükseklik eğrisi üretimi.
2-Sel Baskınlarının Haritalanması: Sel Baskını Zara Analizleri, Hidrolojik ve Hidrolik Modelleme.
3-Doğal Kaynak Yönetimi: Ağaç Yükseklikleri, Kereste Hacmi, Maden Sahalarında Hacim Hesaplamalarında etkin olarak kullanılır.
4-Ulaşım ve/veya Altyapı Güzergahlarının Haritalanması: Yeni ulaşım ve altyapı projelerinin tasarım ve uygulamalarında kullanılır.
5-Şehir Modelleme: Hazırlanacak 3-B yeryüzü ve yansıtıcı yüzey modelleriKentsel Planlama, Görüş Analizleri, vb. Amaçlar ile kullanılır.
6-Enerji Nakil Hatları: Tasarım, yeniden inşa ve termal izleme analizleri için kullanılır. PLS - CADD gibi yazılımlar ile uyumludur.
7-Demiryolları: Mühendislik tasarımları, Tren Kontrolları için izleme verilerinin elde edilmesinde kullanılır.
8-Karayolları: Karayolu tasarımında doğru veri temin etmekte kullanılır.
9-Sulama: Özellikle yüksek yükseklik doğruluğu gerektiren sulama projelerinde topografik harita üretimi.

EMİ Grup, sağladığı teknoloji seçenekleri ve bu teknolojilerle bütünleşmiş mekansal çözümler ile Geomatik sektöründeki öncü konumunu korumakta ve güçlendirmektedir.