CBS & ArcEMİ

EMİ Grup, Ülkemizdeki CBS çalışmalarına öncülük eden kuruluşlardan biridir. CBS çalışmaları ile aşağıdaki ürünler ve projeler gerçekleştirilmektedir:

     

§  Her türlü kaynak tespiti ve temin yerlerinin yönetilmesi
§  Gerekli bilgilere gerçek zamanlı veya gerçeğe yakın zamanlı olarak ulaşılması
§  Tüm yatırımların, mühendislik projelerinin ve acil servislerinin alt yapısını oluşturan
§  Topografik haritalar
§  Kadastral haritalar ve tapu kayıtları
§  Enerji nakil hatları haritaları
§  İçme suyu/atık su/drenaj sistemi haritaları
§  Toplu taşıma haritaları
§  Doğal gaz dağıtım haritaları
§  Telekomünikasyon haritaları
§  Altyapı haritaları
§  İmar planları
§  Uygulama imar  planları

 

EMi, altyapı bilgi sistemi uygulamaları başta olmak üzere, uluslararası standartlarda geliştirdiği yazılımları ve teknik bilgi birikimi yüksek ekibiyle hizmet vermektedir. ArcEMi ürünleri hakkında daha detaylı bilgilere sitemizin Ürünler / ArcEMi kısmından ulaşabilirsiniz.

 

ArcEMi, CBS Destekli Yönetim ve Denetleme Sistemidir.

 

ArcEMi  ile dağıtım sistemi yatırımlarının düzenlenmesi ve planlarındaki gerçekleşmelerin denetlenmesi sağlanır.

 

ArcEMi, dağıtım sektörü hedef alınarak geliştirilmiş bir yazılımdır. Bu yazılımla birlikte ilgili dağıtım şebekelerinin CBS’ye aktarılması, gerekli güncelleme-iyileştirme-analiz-kontrol-raporlama gibi işlemlerin yapılması sağlanabilmektedir.

 

ArcEMi yazılımı, Open Geospatial Consortium (OGC) standartlarına uygun, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konusunda uluslararası öneme sahip, endüstri standardı ESRI teknolojisi üzerine geliştirilmiştir. Dağıtım sistemindeki diğer standart yazılım ve ekipmanlarla (Abone Bilgi Sistemi, ERP, SCADA sistemleri, Telemetri Sistemleri, Saha İşgücü Yönetimi, EPDK iş süreçlerinin CBS’ye uyarlanması) çok basit  biçimde bütünleştirmeye olanak verir.

 

ArcEMi web teknolojileri ile uyumlu çalışabilecek şekilde düzenlenmiştir. İlgili şebeke ile ilgili bilgilere nerede olursanız olun erişim ve kontrol imkanı sunar. Sözel veya coğrafi bilgilere harita üzerinden ulaşabilir, gereksinim halinde Microsoft Excel, *.pdf, *.dxf olarak indirebilirsiniz. Elinizdeki koordinat bilgisini doğrudan CBS verisi olarak web’e yükleyebilirsiniz.

 

ArcEMi Veri Giriş Modülü, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Kullanıcı veri (sözel-vektör-raster) girişi yaparken, olası hataları en aza indirecek biçimde uyarılarla kullanıcıyı yönlendirir. Farklı seviyelerde kullanıcı yetkilendirme özelliği ile veri güvenliğini korurken, tüm dağıtım şebekesi genelinde yapılan işlemleri gerçek zamanlı olarak tüm şebeke paydaşları için erişilir hale getirir.

 

ArcEMi ile tarihsel şebeke bilgilerini arşivlemeye olanak sağlayan ayarı yapmak yeterlidir. Bu özelliği ile geriye dönük şebeke veri bilgisine erişmenin yanı sıra, kesinti altında kalan şebeke elemanları, kesintiden etkilenen abonelerin kesintiye uğrama zaman ve süreleri ile belli periyotlarda kesintiye uğrama miktarlarını konumsal veri ile ilişkili biçimde kullanıcının hizmetine sunar. Herhangi bir zaman dilimindeki (istenen, belirli) kesinti haritasına ulaşma imkanı sağlar.

 

ArcEMi’de dağıtım şebekesi üzerindeki orta ve uzun dönem planlama faaliyetlerinin doğrudan CBS üzerinden yapılmasına imkan veren zengin çizim, analiz ve sorgulama olanakları vardır. Olası bir senaryoda (hangi kentsel dönüşüm, gelişim, sanayi) nasıl bir şebeke ortaya çıkacağının simülasyonuna imkân tanır. Bu işlemi coğrafi şebeke elemanları üzerinde ve aynı zamanda “Tek Hat” şemaları üzerinde şematize edilmiş olarak gösterir.

 

ArcEMi hızlı çözümler sunar: 

 

 • Görselleştirme
 • Entegre Çözümler
 • Mekansal Yönetim Platformu
 • Veri Paylaşımı
 • Verimlilik
 • Zengin İçerik
 • Harita Temelli Çalışma
 • Veri şablonları
 • Ortak Veri Altyapısı
 • Web Teknolojileri
 • Mobil Ortamlar
 • Veri Yönetimi
 • İş Akış Yönetimi
 • CBS Portalı
 • Altyapı Tesislerinin Yönetimi
 • Veri Kalitesi
 • Web Tabanlı Standart Çözümler
 • CBS Temelli Uygulamalar
 • Konuma Dayalı Üretim
 • Zamansal Değişimler
 • Dağıtım Şebekeleri
 • Veri Güvenliği
 • Altlık Harita Seçenekleri
 • Uzman Ekip
 • Kullanıcı odaklı
 • Mekansal Servislere Erişim