Bilgi Güvenliği Politikamız

EMİ GRUP; Bilgi Güvenliği Politikası ve Uygulamaları ile yürütülen tüm faaliyetlerde; bilgi güvenliğini, risk yönetimi çerçevesinde ele alarak bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesi olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliğin sürekliliğini sağlamaktadır.

  • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar( iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlere uymak,
  • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
  • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
  • Bilgi güvenliği yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak